tremel-7revised.jpg
SAM_0028.JPG
wave bowlweb.jpg
Steidel- Tremel pierced bowl.jpg
pierced bowls.JPG
SAM_5096.jpg
IMG_2563.JPG
SAM_1612.JPG
IMG_4640.jpg
SAM_0730.JPG
IMG_2923.JPG
IMG_2929.JPG
SAM_0819.jpg
prev / next